Traplift en WMO

Als u minder mobiel wordt kan uw woonsituatie een probleem worden. U heeft er nooit bij stilgestaan maar uw huis heeft een eerste verdieping waar de slaapkamers en badkamer zich bevinden. Nu u of uw partner de trap niet meer op kunnen is verhuizen de enige oplossing? Wellicht biedt een traplift wmo een oplossing. En ondanks dat de fabrikanten proberen de kosten laag te houden, blijft het een kostbare investering.

Zijn de kosten van een traplift aftrekbaar?

Sinds 2014 zijn de kosten van de aanschaf van een traplift niet meer fiscaal aftrekbaar. Maar er bestaan wel mogelijkheden om de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Afhankelijk van uw situatie kan u proberen deze aan te schaffen via de WMO of PGB regelingen. Een traplift via WMO vraagt u aan bij uw gemeente. In principe betaalt de gemeente de kosten maar kan wel een eigen bijdrage vragen. De traplift is dan ook in bruikleen. Laat u goed voorlichten door de gemeente.

Waar moet ik aan voldoen bij een traplift via WMO?

De gemeente zorgt voor de installatie van een traplift via WMO. U krijgt een standaard traplift die geen rekening houdt met specifieke wensen. Dat kan wel maar die moet u dan zelf betalen. De traplift WMO regeling omvat een vergoeding en meestal een eigen bijdrage. De hoogte van de vergoeding en eigen bijdrage zijn afhankelijk van uw inkomen, de gezinssamenstelling, leeftijd en eventuele hulp die u al ontvangt. Daarnaast verschilt de hoogte van de vergoeding en eigen bijdrage per gemeente.